Chốt liên kết tự do, chốt liên kết âm lò xo.

Giá: 2.200đ/Bộ.

Giá: 2.100đ/Bộ khi mua trên 100 bộ.

Giá: 2.000đ/Bộ khi mua trên 1000 bộ.

Chốt liên kết âm lò xo.

Xem các mẫu chốt liên kết khác Tại Đây.

(Visited 96 times, 1 visits today)