Chuyên mục: Ray trượt cửa lùa

Ray trượt cửa lùa giá rẻ bánh xe cửa lùa thanh ray trượt cửa lùa. Cửa hàng bán bộ ray trượt cửa lùa tủ quần áo. Ray trượt cửa lùa tủ gỗ 2 cánh.

Ray trượt cửa lùa tủ UU

Ray trượt cửa lùa tủ UU. Giá: 55.000đ/Cây ray nhôm U dài 3m. Giá: 52.000đ/Cây ray nhôm U dài 3m (khi mua trên 10 cây). Giá: 15.000đ/Cặp bánh…

Ray trượt cửa lùa tủ áo hệ UV

Ray trượt cửa lùa tủ áo hệ UV. Giá: 90.000đ/Bộ ray: Gồm 1 cây nhôm U dài 3m và 1 cây nhôm V dài 3m. Giá: 32.000đ/bộ bánh…

Ray trượt cửa lùa giảm chấn

Ray trượt cửa lùa giảm chấn. Giá: 180.000đ/Bộ: Gồm 04 bánh xe giảm chấn (04 bánh xe cho 01 cánh cửa). Giá: 150.000đ/Cây. Cây ray giảm chấn dài…