Ray trượt cửa lùa giảm chấn.

Giá: 180.000đ/Bộ: Gồm 04 bánh xe giảm chấn (04 bánh xe cho 01 cánh cửa).

Giá: 150.000đ/Cây. Cây ray giảm chấn dài 3m.

Ray trượt cửa lùa giảm chấn.

Bộ ray lùa giảm chấn. Ray lùa giảm chấn tủ áo. Ray trượt cửa lùa 2 cánh. Phụ kiện cửa lùa giảm chấn tủ áo.

Xem ray trượt cửa lùa tủ áo khác Tại Đây.

(Visited 81 times, 1 visits today)