Ray trượt ngăn kéo 3 tầng giá rẻ.

Ray bi 3 tầng bản 45mm.

Giá: 26.000đ/Bộ. Dài 200mm.

Giá: 25.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 26.000đ/Bộ. Dài 250mm.

Giá: 25.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 30.000đ/Bộ. Dài 300mm.

Giá: 29.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 34.000đ/Bộ. Dài 350mm.

Giá: 33.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 38.000đ/Bộ. Dài 400mm.

Giá: 37.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 41.000đ/Bộ. Dài 450mm.

Giá: 40.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Giá: 45.000đ/Bộ. Dài 500mm.

Giá: 44.000đ/Bộ khi mua 20 bộ.

Ray trượt ngăn kéo 3 tầng.

Ray bi học kéo giá rẻ. Ray học kéo giá rẻ. Ray trượt ngăn kéo giảm chấn. Các loại ray trượt ngăn kéo.

Xem ray bi 3 tầng giảm chấn Tại Đây.

(Visited 57 times, 1 visits today)