Thanh nhôm oval treo quần áo.

1. Thanh nhôm. Giá: 78.000đ/Cây 3m.

2. Tai treo. Giá: 2.000đ/Cái.

3. Đỡ võng. Giá: 7.000đ/Cái.

Giá mua số lượng lớn:

1. Thanh nhôm. Giá: 75.000đ/Cây 3m khi mua trên 10 cây.

2. Tai treo. Giá: 1.800đ/Cái khi mua trên 40 cái.

3. Đỡ võng. Giá: 6.000đ/Cái khi mua trên 10 cái.

Thanh nhôm oval treo quần áo.

Thanh suốt áo. Bas treo suốt áo. Tai áo. Đỡ võng thanh treo quần áo. Giá thanh nhôm treo quần áo..

Xem phụ kiện khác Tại Đây.

(Visited 241 times, 1 visits today)