Vít bắn gỗ giá rẻ 1.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm.

Giá: 53.000đ/Kg.

Giá: 50.000đ/Kg khi mua trên 30Kg.

Vít bắn gỗ giá rẻ 1.5cm, 2cm, 2.5cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm.

Vít vàng răng thưa giá rẻ. Vít gỗ giá rẻ. Các loại vít bắn gỗ. Vít bắn gỗ công nghiệp.

Xem phụ kiện khác Tại Đây.

(Visited 157 times, 1 visits today)